THỜI GIAN BIỂU

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

6g 30 – 7g 45 Đón trẻ, chơi tự do, trao đổi nhanh với phụ huynh.
7g 45 – 8g 30 Thể dục sáng, ăn sáng, uống sữa.
8g 30 – 9g00 Hoạt động có chủ đích/ Phát triển chủ đề.
9g00 – 10g00 Học Anh văn – Vui chơi ngoài trời – Bơi – Ăn yaourt
10g 00 – 10g 30 Hoạt động góc
10g 30 – 10g 45 Vệ sinh, chuẩn bị ăn trưa.
10g 45 – 11g 30 Ăn trưa.
11g 30 – 12g 00 Vệ sinh sau khi ăn, chuẩn bị phòng ngủ.
12g 00 – 14g 00 Ngủ trưa.
14g 00 – 14g 30 Vệ sinh, tập thể dục sau khi ngủ dậy.
14g 30 – 15g 00 Ăn xế.
15g 00 – 16g 00 Sinh hoạt chiều
16g 00 – 17g 00 Trả trẻ, trao đổi thông tin với phụ huynh.
Thời gian biểu
Đánh giá bài viết