Thực đơn mẫu cho bé – Bé khỏe Mẹ vui

* Thực đơn hàng tháng sẽ được nhà trường gửi qua mail của phụ huynh.

Dưới đây là thực đơn mẫu trong một tuần:

1. THỰC ĐƠN CHÍNH

Menu

2. THỰC ĐƠN CHIỀU (DÀNH CHO CÁC BÉ ĐĂNG KÝ THÊM)                Menu

Thực đơn mẫu
Đánh giá bài viết